Wtorek, 29.11.2022
Name days: Błażej / Przemysł / Fryderyk
Idź do strony głównej Zespół Szkolno-Przedszkolny im. J. Korczaka w Kotowiecku

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. J. Korczaka w Kotowiecku

Kalendarz Roku Szkolnego 2022/2023

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023 ustalone przez Dyrektora Zespołu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. (Dz. U. Nr 186, poz. 1245):

  • 31 października 2022 r. - Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
  • 7 listopada 2022 r. 10 listopada 2022 r.- Dzień Patrona - dzień wolny od zajęć dydaktycznych - wyjazd na wycieczkę szkolną
  • 22 grudnia 2022 r. - Spotkanie przedświąteczne - dzień wolny od zajęć dydaktycznych
  • 2 maja 2023 r. - Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
  • 23, 24, 25 maja 2023 r. - Egzamin ósmoklasisty - dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
  • 9 czerwca 2023 r. - Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2022 r.

Podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2022 r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm).

Ferie zimowe

30 stycznia – 12 lutego 2023 r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn.zm.).

Wiosenna przerwa świąteczna

6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).

Egzamin ósmoklasisty

23, 24, 25 maja 2023 r.

Podstawa prawna:
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1915, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1361).

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 czerwca 2023 r.

Podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z póź., zm.).

Ferie letnie

24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).


Galeria Zdjęć