Sunday, 23.6.2024
Name days: Adrian / Wanda / Zenon
Idź do strony głównej Zespół Szkolno-Przedszkolny im. J. Korczaka w Kotowiecku

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. J. Korczaka w Kotowiecku

Dzień Drzwi Otwartych w szkole

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

   23 marca 2013r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, po raz kolejny, zorganizowany został ,,Dzień Drzwi Otwartych”. Przybyłych rodziców, uczniów i nauczycieli powitała Dyrektor Zespołu Teresa Stachowiak.

  

   Pani Dyrektor przedstawiła gościom program spotkania i w atrakcyjny sposób zaprezentowała dzieciom i ich rodzicom miejsce nauki. Wszyscy z zainteresowaniem obejrzeli prezentację multimedialną przybliżającą tradycje szkoły i pracę Samorządu Uczniowskiego oparte na ideałach pedagogicznych naszego patrona, Janusza Korczaka, codzienną pracę uczniów w  czasie lekcji oraz zajęć pozalekcyjnych, sposoby spędzania przerw, organizowane uroczystości szkolne i środowiskowe. Podkreśliła również, że priorytetem naszej Placówki jest nie tylko osiąganie wysokich wyników w nauce, ale również zapewnienie dzieciom jak najlepszych warunków do pracy i wypoczynku. Dzieci uczą się w kolorowych i funkcjonalnych klaso-pracowniach wyposażonych w nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęt audiowizualny. Opiekę zapewnia uczniom szkoły świetlica, w której odbywają się zajęcia kreatywno-profilaktyczne z zakresu bezpieczeństwa, również te, przygotowujące ich do uzyskania karty rowerowej.  Zarówno szkoła, jak i przedszkole realizują projekty edukacyjne, którymi objętych zostało 100% dzieci. W Placówce dzieci rozwijają talenty i poszerzają swoje zainteresowania, biorą udział w konkursach artystycznych, plastycznych, sportowych i wiedzowych, osiagając sukcesy na szczeblu gminnym, powiatowym i ogólnopolskim.

   Goście obejrzeli specjalnie przygotowany na ten dzień program artystyczny, w którym zaprezentowały się grupy wokalna i taneczna oraz wystawę prac plastycznych. Grupa uczniów-dziennikarzy wydała specjalny numer szkolnej gazetki ,,Szpaki’.

  

 

  

   Zwiedzanie Placówki było dla przybyłych gości wyjątkową okazją do rozmów z Dyrektor i nauczycielami w specjalnie przygotowanej na te okazje kawiarence.

 

  

   ,,Jesteśmy pod wrażeniem” to zdanie rodziców oglądających wyposażenie klas, Sali gimnastycznej, świetlicy i pracowni komputerowej.

   Rodzice przekonali się, że Placówka jest bezpieczna również ze względu na monitoring, dobrze zagospodarowany teren oraz odpowiedzialna pracę wszystkich pracowników Zespołu.

   Mamy nadzieję, że był to wyjątkowy dzień dla wszystkich. Dziękujemy rodzicom i ich pociechom za duże zainteresowanie pracą naszej Placówki. (Ł. P.)

Galeria Zdjęć