Środa, 22.5.2024
Name days: Emil / Helena / Wiesław
Idź do strony głównej Zespół Szkolno-Przedszkolny im. J. Korczaka w Kotowiecku

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. J. Korczaka w Kotowiecku

Kalendarz Roku Szkolnego 2023/2024

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024 ustalone przez Dyrektora Zespołu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. (Dz. U. Nr 186, poz. 1245):

  • 2,3 listopada 2023 r. - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
  • 22 grudnia 2023 r. - klasowe spotkania świąteczne
  • 2 maja 2024 r. - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
  • 14, 15, 16 maja 2024 r. - egzaminy klasy 8
  • 31 maja 2024 r. - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2023 r.

Podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2023 r.

Podstawa prawna:
 § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm).

Ferie zimowe

12 - 25 lutego 2024 r.

Podstawa prawna:
 § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn.zm.).

Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca - 2 kwietnia 2024 r.

Podstawa prawna:
 § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).

Egzamin ósmoklasisty

14, 15, 16 maja 2024 r.

Podstawa prawna:
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1636).

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2024 r.

Podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z póź., zm.).

Ferie letnie

22 czerwca - 31 sierpnia 2024 r.

Podstawa prawna:
 § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).


Galeria Zdjęć